Ali pri vaši dejavnosti nastajajo odpadki?

Ravnanje z odpadki zajema odpadke od nastanka, skladiščenja in označevanja do predelave ali oddaje zbiralcem odpadkov, vključno z vodenjem evidence in poročanjem.

K poročanju so zavezani izvirni povzročitelji odpadkov, ki so v posameznem letu zaposlovali 10 ali več oseb, oziroma tisti, pri katerih je v preteklem koledarskem letu nastalo 5 kg nevarnih odpadkov ali 10 ton ostalih odpadkov ali odpadna olja ne glede na količino. Zavezanci za poročanje so tudi zbiralci in obdelovalci odpadkov.

V povezavi z odpadki bomo na seminarju obravnavali naslednje teme:

 • Zahteve, ki jih morajo izpolnjevati povzročitelji po posameznih vrstah odpadkov
 • Izdelava in priprava potrebne dokumentacije o nastalih odpadkih
 • Odpadki: ločeno zbiranje, začasno shranjevanje, označevanje, ipd.
 • Poročanje, pooblastila zbiralcem oz. predelovalcem
 • Zavezanci (kriteriji) za poročanje in
 • Priprava letnega poročila – primeri

Ste v dilemi, ali ste zavezanci za poročanje na podlagi Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo?

K poročanju so zavezana vsa podjetja, ki dajo v promet embalažo, ne glede na količine.

V povezavi z embalažo in odpadno embalažo bomo na webinarju obravnavali naslednje teme:

 • Ali vaše podjetje daje embalažo v promet
 • Kaj pomeni dajati embalažo v promet
 • Embalaža, ki se daje na trg z blagom in servisna embalaža
 • Embalerji, pridobitelji embaliranega blaga, razlage glede na Uredbo, kdo je embaler, kaj je servisna embalaža, kdo je pridobitelj embaliranega blaga oz. servisne embalaže, kdo je proizvajalec oz. pridobitelj servisne embalaže, kdo so zavezanci za ravnanje z embalažo in odpadno embalažo
 • Kaj je primarna embalaža, kaj je sekundarna embalaža
 • Primeri in navodila kako se poroča
 • Predvidene zakonodajne novosti v 2021

Predavateljica

mag. Katarina Železnik Logar, IVD Maribor

Dodatne informacije

mag. Barbara Jančar Rozman, sekretarka,  barbara.jancar@ozs.si, 01/8319 810
Erika Mlakar, strokovna sodelavka, erika.mlakar@ozs.si, 01/8391 738