22. razpis za vpis na mojstrske izpite

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije skladno s 7. členom Pravilnika o mojstrskih izpitih (Uradni list RS, št. 101/2004) objavlja razpis za opravljanje mojstrskega izpita za naslednje mojstrske nazive:

 

avtokleparski mojsteravtokleparska mojstrica
mojster avtomehanikmojstrica avtomehaničarka
frizerski mojsterfrizerska mojstrica
mojster elektronikmojstrica elektroničarka
mojster strojne mehanikemojstrica strojne mehanike
mojster šivilja-krojačmojstrica šivilja-krojač
mizarski mojstermizarska mojstrica
tesarski mojstertesarska mojstrica
zidarski mojsterzidarska mojstrica
mesarski mojstermesarska mojstrica
mojster avtoelektrikarmojstrica avtoelektričarka
mojster toplotne obdelave kovinmojstrica toplotne obdelave kovin
mojster oblikovalec kovinmojstrica oblikovalka kovin
orodjarski mojsterorodjarska mojstrica
čevljarski mojsterčevljarska mojstrica
mojster preoblikovalec kovinmojstrica preoblikovalka kovin
mojster vzdrževanja tekstilijmojstrica vzdrževanja tekstilij
mojster splošne elektromehanikemojstrica splošne elektromehanike
mojster stavbni steklarmojstrica stavbna steklarka
pekovski mojsterpekovska mojstrica
dimnikarski mojsterdimnikarska mojstrica
mojster strojnih instalacijmojstrica strojnih instalacij
mojster biromehanikmojstrica biromehaničarka
slaščičarski mojsterslaščičarska mojstrica
mojster tapetnik in dekoratermojstrica tapetničarka in dekoraterka
elektroinštalaterski mojsterelektroinštalaterska mojstrica
mojster telekomunikacijmojstrica telekomunikacij
slikopleskarski mojsterslikopleskarska mojstrica
fotografski mojsterfotografska mojstrica
mojster klepar-krovecmojstrica kleparka-krovka
zlatarski mojsterzlatarska mojstrica
kamnoseški mojsterkamnoseška mojstrica
avtoličarski mojsteravtoličarska mojstrica
pečarski mojsterpečarska mojstrica
mojster polagalec keramičnih oblogmojstrica polagalka keramičnih oblog
cvetličarski mojstercvetličarska mojstrica
vrtnarski mojstervrtnarska mojstrica
kuharski mojsterkuharska mojstrica
mojster strežbemojstrica strežbe
čebelarski mojsterčebelarska mojstrica

 

RAZPISNI ROK ZAČNE TEČI 06. JANUARJA 2020
IN TRAJA DO 31. DECEMBRA 2020.

Pogoji za opravljanje mojstrskega izpita

V skladu z določili 28. člena Obrtnega zakona (Uradni list RS, št. 40/2004 – UPB 102/07) ima pravico do opravljanje mojstrskega izpita, kdor:
– je pridobil srednjo poklicno izobrazbo in ima vsaj tri leta izkušenj na področju, na katerem

želi opravljati mojstrski izpit,
– je pridobil srednjo strokovno izobrazbo in ima vsaj dve leti izkušenj na področju, na katerem

želi opravljati mojstrski izpit,
– ima najmanj višjo strokovno izobrazbo in vsaj eno leto izkušenj na področju, na katerem želi

opravljati mojstrski izpit.

Delovne izkušnje niso vezane na redno delovno razmerje, kandidat za pristop k mojstrskemu izpitu pa je dolžan obvezno k vlogi priložiti potrdilo delodajalca oziroma delodajalcev, iz katerega bo razvidno obdobje pridobivanja izkušenj ter dela in naloge, ki jih je kandidat pri njem opravljal.

Prijava k opravljanju mojstrskega izpita

Pisne prijave za pristop k opravljanju mojstrskega izpita kandidati pošljejo skupaj z dokazili o izpolnjevanju pogojev in ostalo zahtevano dokumentacijo, na predpisanem obrazcu, ki ga dobijo na območnih obrtno-podjetniških zbornicah, Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije ali na  http://www.ozs.si/Za%C4%8Dlane/Izobra%C5%BEevalnicenter/Mojstrskiizpiti/Razpis.aspx

Vlogo za pristop k mojstrskemu izpitu lahko kandidati od 7. januarja 2019 dalje pošljejo na Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije, Celovška cesta 71, 1000 Ljubljana, s pripisom ‘Mojstrski izpiti’ ali jo prinesejo osebno. Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije najkasneje v tridesetih dneh po vložitvi popolne prijave obvesti kandidata o izpolnjevanju pogojev za pristop k mojstrskemu izpitu z določitvijo pristopnega roka.

Prijavnina

Kandidat mora ob vložitvi prijave na razpis za opravljanje mojstrskega izpita poravnati prijavnino za opravljanje mojstrskega izpita, ki znaša 381,30 €. Dokončni obračun stroškov kandidati prejmejo skupaj z obvestilom o izpolnjevanju razpisnih pogojev. Cenik mojstrskega izpita je za vsak naziv objavljen na spletni strani OZS  ter na vseh območnih obrtno-podjetniških zbornicah.

Pristopni roki na 22. razpisu za mojstrske izpite

V okviru 22. razpisa sta določena dva pristopna roka in sicer:

  • prvi pristopni rok je marec 2020 (rok za oddajo popolnih vlog je do 20. februarja 2020)
  • drugi pristopni rok je oktober 2020 (rok za oddajo popolnih vlog je do 25. septembra 2020).

Dodatne informacije

Vse dodatne informacije lahko kandidati dobijo na Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije, pri gospe Suzani Kljun, telefon 01/58 30 574, e-naslov: suzana.kljun@ozs.si .