VODSTVO IN ORGANI ZBORNICE

Zbornico upravljajo člani preko svojih izvoljenih oziroma imenovanih predstavnikov v organih zbornice. Organi zbornice so skupščina, nadzorni odbor, upravni odbor in predsednik zbornice. Mandat organov zbornice traja 4 leta.

Predsednik zbornice

Tomaž Sodnik
e-pošta:‘tomaz.sodnik@stsodnik.si’

Zastopa in predstavlja zbornico in je hkrati tudi predsednik Skupščine in Upravnega odbora OOZ Kamnik, katerih sklepe tudi uresničuje.

Podpredsednika zbornica

Lidija Grzinčič Krt
Lidija Grzinčič Krtpodpredsednica zbornice
e-pošta: roli@siol.com
Klemen Avguštin
Klemen Avguštinpodpredsednik zbornice

Območna obrtno-podjetniška zbornica Kamnik ima po svojem Statutu dva podpredsednika.

Podpredsednika zbornice nadomeščata predsednika zbornice v njegovi odsotnosti, predstavljata zbornico pri sklepanju pravnih poslov ter izvršujeta sklepe upravnega odbora.

Ostali organi zbornice