POSLANSTVO

Omogočimo podjetnikom konkurenčnejše pogoje poslovanja!

Naša osnovna naloga je omogočati podjetnikom informacije, znanje in storitve, ki jim bodo pomagale dosegati na trgu večjo konkurenčnost.

Uresničujemo jo z bogato ponudbo storitev, ki omogočajo podjetnikom strokovno in osebnostno rast, informiranost in večjo fleksibilnost, s povezovanjem članov in s krepitvijo medsebojnega sodelovanja, ter sodelovanja s strokovno javnostjo. Skrbimo za ustreznejše spodbujevalne ukrepe za obrt in podjetništvo in za bolj prijazen dostop do storitev, s tem pa tudi za večjo konkurenčnost, ohranjanje mojstrstva in tradicije v obrti in posebnosti obrti, tako da bo naložba v mojstrsko in visoko strokovno znanje donosna za članstvo.

VIZIJA

Območno-obrtno podjetniško zbornico razvijamo v  sodobno podporno institucijo za obrt in podjetništvo, v osrednjo institucijo znanja, izobraževalnih in svetovalnih storitev za mikro, mala in srednje velika podjetja.

Smo podporna podjetniška institucija, ki soustvarja pogoje za večjo konkurenčnost podjetnikov in njihovih zaposlenih. To bomo dosegli s krepitvijo povezovanja in sodelovanja članov in drugih deležnikov na področju razvoja podjetništva in s hitrim prilagajanjem storitev potrebam podjetnikov.

VREDNOTE

Vrednote naših članov so naše vrednote!

Podjetnost, znanje, strokovnost, prilagodljivost, odgovornost, etičnost, kakovost, učinkovitost in tradicija.

Vrednote, ki jih premoremo nam omogočajo, da smo vedno konkurenčni. Naš cilj je, da smo ena najboljših podpornih podjetniških institucij, v kateri se člani radi združujejo in so deležni visoko strokovne obravnave, ter da jim lahko ponudimo tudi storitve po meri. To dosegamo z osebnim pristopom do prepoznavanja problemov in potreb članov ter z iskanjem učinkovitih, tudi individualnih rešitev. Stremimo k temu, da tisto, kar počnemo, opravimo najbolje in kar se da učinkovito.