Območna obrtno-podjetniška zbornica Kamnik je v sredo, 7. novembra 2018, organizirala soočenje kandidatov za župane Občin Kamnik in Komenda. V zbornici se združujejo obrtniki in podjetniki iz obeh občin, zato je prav, da je svoj program predstavil tudi edini kandidat za župana v Občini Komenda. Povabilu zbornice so se odzvali vsi kandidati za župane.

Prisotne je uvodoma pozdravil predsednik Območne obrtno-podjetniške zbornice Kamnik, gospod Tomaž Sodnik in poudaril, da si zbornica, kot pomemben akter na področju zastopanja interesov obrti in podjetništva ter njunega razvoja, želi dobrega sodelovanja z občinama. Poudaril je tudi, da novi obrazi, nove ideje in sveža energija, ki so rezultat volitev na vseh nivojih, lahko prinesejo dobre rezultate za vse nas in s premišljenimi koraki prispevajo k izboljšanju splošnega družbenega vzdušja.

»Verjamemo, da je v interesu obeh občin celovit razvoj gospodarstva in da bosta kot pomembno podporno podjetniško institucijo v lokalnem okolju ponovno prepoznali tudi zbornico«, je ob koncu svojega nagovora še poudaril Sodnik.

Nato so kandidati za župane predstavili svoje programe s poudarkom na razvoju obrti in podjetništva. Predstavljeni programi so bili v skladu z zapisanimi programi posameznih kandidatov, ki si jih bralci lahko preberete na predstavitvenih spletnih straneh posameznih kandidatov. Povezave do njihovih spletnih strani najdete na dnu prispevka.

Uvodni predstavitvi so sledili odgovori na vprašanja obrtnikov in podjetnikov. Daleč najbolj pereče vprašanje, ki tare kamniško gospodarstvo je problem KIK-a, za katerega je bilo v razpravi ugotovljeno, da gre pravzaprav za zamujeno priložnost Občine Kamnik. Vsi kandidati so sicer zagotovili, da se bodo s to problematiko spopadli in skušali rešiti, kar se še rešiti da.

V času razprave je med kandidati za župane vzklilo nekaj idej o sodelovanju in povezovanju med obema Občinama in Območno obrtno-podjetniško zbornico Kamnik, zato je Slavko Poglajen že na samem dogodku predlagal, da se takoj po volitvah vse tri institucije sestanejo, sam pa bo tudi sklicatelj sestanka.

Sicer pa je po uri in pol predstavitve in razprave ostalo neodgovorjenih še nekaj vprašanj. Kandidati za župane so vprašanja naslednji dan prejeli po e-pošti. Njihove odgovore si lahko preberete v spodnjih prilogah.

Odgovori na vprašanja, ki so v razpravi ostala neodgovorjena (glede na datum prejema odgovorov):

Štefan Virjent

Matej Slapar

Igor Žavbi

Sandi Ursič

Povezave do spletnih strani kandidatov za župane Občine Kamnik (po abecednem vrstnem redu):

Dušan Papež, Lista Dušana Papeža

Matej Slapar, NSi

Anton Tone Smolnikar, Lista Toneta Smolnikarja

Sandi Uršič, Lista Sandija Uršiča

Štefan Virjent, DeSUS

Matjaž Zorman, SDS

Igor Žavbi, Lista Marjana Šarca

Slavko Poglajen, neodvisni kandidat za župana Občine Komenda

Slika: foto LMŠ