Za male podjetnike je država razpisala večje število VAVČERJEV, s katerimi lahko financirate vrsto vaših poslovnih rešitev. Če vas zanima kaj več o vavčerjih, nas pokličite.

Pomoč pri prijavi na vavčerje vam nudijo SPOT točke, prav tako pa Slovenski podjetniški sklad. Dodatne informacije v zvezi s pripravo vlog in pojasnila k pozivni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elektronski naslov vavcer@podjetniskisklad.si.  Pozivna dokumentacija je objavljena na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada: www.podjetniskisklad.si.