V Uradnem listu RS št. 163/2022 z dne 27. 12. 2022 je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2N). Zakon je pričel veljati naslednji dan po objavi, to je 28. 12. 2022.

Za članstvo so relevantne predvsem naslednje določbe:

  1. Razkritje podatkov upravičeni osebi (19. člen)

Upravičena oseba lahko pridobi dodatne podatke o davčnem zavezancu (osebno ime in rezidentski status), če jih potrebuje za izpolnitev obveznosti.

Davčni organ lahko delodajalcu, za namene obračuna nadomestila plače v breme tretjih oseb, razkrije podatke o osnovi za nadomestilo. Podatki se bodo pridobili preko informacijskega sistema SPOT, na podlagi izdanih bolniških listov (eBOL). Razkritje podatkov bo vzpostavljeno do 1. 7. 2023.

  1. Plačevanje predhodne akontacije dohodnine od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti (298. člen)

Zaradi poenotenja roka za plačilo prispevkov in akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti, se rok za plačilo akontacije dohodnine prestavi na najpozneje 20. dne v mesecu za pretekli mesec.

  1. Plačevanje akontacije davka od dohodkov pravnih oseb (371. člen)

Spreminja se rok za plačilo akontacije davka od dohodkov pravnih oseb na najpozneje 20. dne v mesecu za pretekli mesec.

Vse ostale spremembe ZDavP-2 preverite tu.

(Vir:  Jasmina Malnar Molek, davčna svetovalka pri OZS)