Državni zbor je sprejel Zakon o varstvu potrošnikov, ki pa še ni objavljen v Uradnem listu. V slovenski pravni red prenaša rešitve treh evropskih direktiv. Te bodo poenotile pravila med pravnimi redi držav članic EU glede pravic in obveznosti potrošnikov v zvezi z nepoštenimi poslovnimi praksami, prodajno pogodbo, pogodbo o dobavi digitalne vsebine ali digitalne storitve ter nekaterih pravil v zvezi s kazenskimi sankcijami. Zakon med drugim prepoveduje dvojno kakovost blaga, zaradi česar bodo slovenski potrošniki pri enakih proizvodih deležni enake kakovosti kot na primer nemški ali italijanski potrošniki. Zakon uvaja hierarhijo tako imenovanih jamčevalnih zahtevkov potrošnika proti prodajalcu zaradi neskladnosti blaga. To pomeni, da mora prodajalec najprej ponuditi brezplačno popravilo ali zamenjava blaga in nato znižanje kupnine ali odstop od pogodbe. Ker potrošnik po novem ne bo mogel prosto izbirati med zahtevki, se uvaja »pravica do zavrnitve«, ki potrošniku omogoča, da takoj odstopi od pogodbe, če se neskladnost blaga pojavi v 30-ih dneh od dobave blaga.

Zakon ureja določene vidike tržnih garancij, ki mora biti izdana brezplačno in v slovenskem jeziku, kadar je blago namenjeno prodaji na ozemlju Republike Slovenije, v primeru nepoštenih poslovnih praks pa bo potrošnik lahko odstopil od pogodbe in zahteval odškodnino. Zakon uvaja tudi številne novosti na področju digitalnih vsebin in odpravlja tudi nesorazmerna bremena za podjetja, in sicer bodo imela podjetja več prožnosti pri izbiri najustreznejših načinov komuniciranja s potrošniki. Več informacije je dostopnih v novici MGRT.