S K L E P o razpisu volitev v organe Območne obrtno-podjetniške zbornice Kamnik za mandatno obdobje 2022 – 2026 najdete na:  Sklep o volitvah.