Pospeševanje razvoja malega gospodarstva

Občina Komenda je dne 12. 9. 2016 objavila razpis za dodelitev nepovratnih sredstev za pospeševanje malega gospodarstva. Rok za prijavo: 14. 10. 2016

Na katerih področjih je možno pridobiti nepovratna sredstva?
Na razpolago so naslednje oblike pomoči z okvirno višino sredstev, ki jih občina namenja posameznemu ukrepu:
– pospeševanje izobraževanja in usposabljanja na področju podjetništva (1.275 €)
– pospeševanja zaposlovanja (4.000 €)
– spodbujanje razvoja socialnega podjetništva (2.500 €)
– sofinanciranje udeležb na sejmih in razstavah (6.000 €).

Vsebino razpisa, pogoje za prijavo in dokumentacijo, ki jo vlagatelji potrebujejo za prijavo, najdete na povezavi  Nepovratna sredstva Občine Komenda