Pospeševanje razvoja malega gospodarstva

Občina Kamnik je dne 2. 9. 2016 objavila razpis za dodelitev nepovratnih sredstev za pospeševanje malega gospodarstva.

Na katerih področjih je možno pridobiti nepovratna sredstva?
Na razpolago so naslednje oblike pomoči z okvirno višino sredstev, ki jih občina namenja posameznemu ukrepu:
– pospeševanja zaposlovanja (5.000 €)
– sofinanciranje zaščite patentov in licenc (3.000 €)
– subvencioniranje najemnin v starem mestnem jedru (10.000 €)
– sofinanciranje udeležb na sejmih in razstavah (13.800 €).

Vsebino razpisa, pogoje za prijavo in dokumentacijo, ki jo vlagatelji potrebujejo za prijavo, najdete na povezavi Nepovratna sredstva Občine Kamnik