Preko portala UJP je možno oddati račune proračunskim uporabnikom. Za tiste podjetnike, ki računov ne izdajajo veliko, vstop v aplikacijo in priprava računa predstavlja stres. Zato vam pri pripravi računov za proračunske uporabnike pomagamo na OOZ Kamnik. Za vas račun pripravimo in oddamo.

Kadar torej potrebujete storitev izdaje računa proračunskim uporabnikom, nas lahko pokličete, z veseljem to naredimo za vas.