Kandidati za župana iz občine Kamnik so se odzvali povabilu Območne obrtno podjetniške zbornice Kamnik in volivcem iz vrst obrtnikov in podjetnikov predstavili svoje programe.

Kamnik – V dvorani Območne obrtno-podjetniške zbornice Kamnik (OOZ), ki je bila skorajda premajhna za vse, ki so želeli prisluhniti predlogom in projektom županskih kandidatov, se je predstavilo vseh sedem kandidatov za župana občine Kamnik, pa tudi Slavko Poglajen, edini županski kandidat občine Komenda, saj OOZ Kamnik pokriva obe občini. Zbrane j e v uvodu nagovoril predsednik OOZ Kamnik Tomaž Sodnik, ki je poudaril, da je bilo sodelovanje občine in zbornice nekdaj zelo zgledno, je pa v zadnjem obdobju zamrlo. Pogovor pa je nato vodila sekretarka Barbara Jančar Rozman, ki je vsakemu kandidatu namenila nekaj minut za predstavitev volilnega programa v delu, ki se nanaša na obrt in podjetništvo. Matjaž Zorman je poudaril, da je podjetnik že vse življenje in da zato zelo dobro ve, kaj obrtnik potrebuje za svoj razvoj. »Če kaj vem, vem, kaj je to razvoj in kaj pomeni delo, in iz tega bom izhajal tudi naprej,« je poudaril in izpostavil še razvoj turizma, ureditev obrtne cone oz. območja nekdanje smodnišnice, postavitev postajališč za avtodome ter razvoj glampinga. Sandi Uršič je v gospodarstvu zaposlen že 22 let. »Gospodarstvo, obrt in podjetništvo so v mojem volilnem programu na prvem mestu. Slaba infrastruktura za gospodarstvo, za transport nas omejuje, zato nismo zanimivi za vlagatelje,« je med drugim povedal. Zagovarja povezovanje, zato bi povezal tudi OOZ Kamnik, Podjetniški klub Kamnik in KIK štarter, predvsem pa bi se osredotočil na hitrejše železniške povezave in dobre ceste. Anton Tone Smolnikar se je večinoma osredotočil na obdobje izpred osmih let, ko je še vodil občino Kamnik, in v ospredje postavil projekte, ki še niso bili izpeljani ali so bili po njegovem mnenju zastavljeni napačno.’ Konkretnih pobud za podjetnike ni navedel, je pa omenil problematiko meščanske korporacije Kamnik, področje turizma in območje nekdanje smodnišnice. Tudi Štefan Virjent je podjetnik že vse svoje življenje. »Zato vem, kaj potrebuje obrtnik. To so infrastruktura in ugodni pogoji zaposlovanje. Mojavizija ni ustvarjati ogromna podjetja, saj tudi majhni obrtniki pripomorejo k razvoju. Težava, s katero se bomo vsi skupaj soočili, pa je ta, da je vse manj ljudi, ki še znajo delati z rokami, in vse več poklicev in obrti, ki izumirajo.« Igor Žavbi je delo OOZ Kamnik spoznal kot nekdanji zaposleni v gostinstvu in kot podžupan. Zaveda se, kako pomembni so obrtniki za razvoj občine, a priznava, da jim infrastruktura pri tem ni vedno v pomoč. »Nimamo le območja smodnišnice, ampak tudi stari Stol, Korenovo cesto, po občinskem prostorskem načrtu pa je kar nekaj prostorskih možnosti za razvoj obrti tudi v Tuhinjski dolini. Matej Slapar se je s podjetništvom in turizmom ukvarjal kot podžupan. »Res je Kamnik nekoč slonel na močni industriji, a ni res, da tega ni več. Tudi danes smo lahko ponosni na vrsto močnih podjetij, ki so združena v Podjetniški klub Kamnik. Kot župan bi pri podjetništvu stavil predvsem na infrastrukturo in povezovanje. Izkušeni podjetnik pa je tudi Dušan Papež. Kot župan bi znižal komunalni prispevek za gospodarstvo. Poudaril je pomen povezovanja in težave z delovno silo, pri čemer se bo treba usmeriti k mladim in jim znova približati obrt in nekatere poklice.