Za izkaznice o vozniških kvalifikacijah velja, da se do 31. decembra 2021 podaljšuje veljavnost le tistih izkaznic o vozniških kvalifikacijah, ki so oziroma bodo potekla v obdobju od 16. novembra 2020 do vključno 31. marca 2021 in katerih imetniki, zaradi začasne prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji, niso mogli oziroma ne bodo mogli opraviti zakonsko predpisanih obveznosti za podaljšanje veljavnosti izkaznic o vozniških kvalifikacijah (redno usposabljanja za podaljšanje veljavnosti temeljnih kvalifikacij).

OOZ Kamnik bo redno usposabljanje za leto 2021 organizirala takoj, ko bodo razmere to dopuščale. O tem vas bomo obvestili na naši spletni strani, člane zbornice in udeležence preteklih usposabljanj pa tudi po e-pošti.

V kolikor vam je koda potekla do vključno 15.11.2020, si poglejte razpisane termine na OZS. Dostopni so tukaj 

Mag. Barbara Jančar Rozman