V sredo, 4. 12. 2019 smo na OOZ Kamnik organizirali brezplačen seminar na temo delovnih razmerij. Pravnica Nina Ličar, zaposlena v ZDOPS, je predstavila ključne teme na področju zaposlovanja, potem pa smo obravnavali tudi trenutno perečo problematiko kolektivnih pogodb. Z 31. 12. 2019 dokončno preneha veljati Kolektivna pogodba za obrt in podjetništvo.

Nekateri podjetniki se glede na glavno dejavnost v pogodbah o zaposlitvi lahko sklicujejo na druge branžne kolektivne pogodbe, mnogi te možnosti nimajo. Vsi tisti, ki nimajo možnosti izbora alternativne kolektivne pogodbe, morajo – ne glede na velikost, urediti delovna razmerja s pravilnikom o delovnih razmerjih.

Osnutek pravilnika lahko člani OOZ Kamnik naročite na zbornici, cena je 30 €. Nudimo tudi strokovno pomoč pri izdelavi.