Delodajalec mora vsako leto, najkasneje do 31. marca, delavce pisno obvestiti o številu dni letnega dopusta v tekočem koledarskem letu.

Obvestilo je lahko vročeno osebno ali na elektronski naslov delavca.

Več si lahko preberete v Podjetniških e-novicah, ki so dostopne tukaj.