Dogodek organiziramo v sredo, 7. 11. 2018, s pričetkom ob 17 uri

Kot zbornica, ki zastopa malo gospodarstvo ponujamo in pričakujemo dobro sodelovanje z bodočim županom. Verjamemo, da je v obojestranskem interesu celovit razvoj gospodarstva v občini in da bodo kot pomembno podporno podjetniško institucijo v lokalnem okolju prepoznali tudi zbornico.

Vabimo vas, da se udeležite predstavitve programov in soočenja kandidatov, ter da jim v razpravi zastavite tudi svoja vprašanja.

Iz organizacijskih razlogov vas prosimo, da svojo prisotnost potrdite do 5.11.2018 po e-pošti: ooz.kamnik@ozs.si, telefon: 01/8319-810.

Vabljeni!

Za vse dodatne informacije se lahko obrnete na sekretarko zbornice, mag. Barbaro Jančar Rozman, telefon: 01/8319 810, e-naslov: barbara.jancar@ozs.si

S prisrčnimi pozdravi!