Javni štipendijski sklad je v okviru projekta Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile – ASI objavil napovedani razpis, kjer lahko podjetja pridobijo sredstva za usposabljanja starejših zaposlenih 50+, s poudarkom na usposabljanjih iz digitalnih kompetenc. Na voljo je 4,7 milijonov evrov sredstev. Na razpis se lahko prijavijo podjetja, ki imajo najmanj 5 zaposlenih, od tega vsaj 3 zaposlene nad 50 let. Več informacij je na spletni strani sklada.

Projekt je razdeljen na:

SKLOP A: svetovanje pri pripravi strategije za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih (izjema podjetja do 9 zaposlenih in podjetja, ki si lahko sama pripravijo strategijo);

SKLOP B: usposabljanja na področju razvoja kariere s krepitvijo kompetenc starejših zaposlenih:

B2 udeležba v motivacijskih programih za starejše zaposlene,

B3 usposabljanja na področju osebnega in kariernega razvoja ter pridobivanje kompetenc starejših zaposlenih,

B4 usposabljanja s področja digitalnih kompetenc.

Lahko pridobite do 1.800 €/ zaposlenega. Do konca letošnjega leta je možno koristiti sredstva za razvoj digitalnih kompetenc, kjer je v razpisu tudi največ poudarka, sicer pa je sredstva možno koristiti do junija 2022.

Potrebujete pomoč pri pripravi dokumentacije in izvajalca programov usposabljanja?

OOZ Kamnik vam nudi pomoč pri storitvah sklopa A in sklopa B, tako pri storitvah svetovanja pri pripravi strategije, izdelave individualnih razvojnih načrtov do izvedbe delavnic, usposabljanj ter coaching srečanj za krepitev kompetenc zaposlenih.

Za namen tega razpisa smo razvili programe usposabljanja na naslednjih področjih:

Delavnice za razvoj digitalnih kompetenc: Excel, word, PPT

Delavnice za uspešno uporabo aplikacij Zoom in MS Teams za učinkovito vodenje sestankov in drugih dogodkov

Delavnice za razvoj veščin komuniciranja, reševanja konfliktov in druge delavnice z namenom izgradnje odnosov

Delavnice za razvoj prodajnih veščin

Delavnice za razvoj veščin vodenja in uvajanja sprememb v poslovanje podjetij

Delavnice za obvladovanje stresa in preprečevanje izgorelosti

Vloge je možno oddati od 19. do 23. aprila 2021.

Za dodatne informacije smo vam na voljo na:
e-posta: barbara.jancar@ozs.si,
T.: 01/8319 810