Mesec april je bil na Območni obrtno-podjetniški zbornici Kamnik v znamenju volitev.

V sredo, 11. aprila. 2018, so člani OOZ Kamnik izvolili člane skupščine, ki so nato v sredo, 25. aprila. 2018 na konstitutivni seji izvolili novo vodstvo zbornice za naslednje 4-letno mandatno obdobje. Novo izvoljeni predsednik Tomaž Sodnik ima jasno postavljene cilje glede razvoja zbornice. (preberite več…)

Poslanci novoizvoljene skupščine Območne obrtno-podjetniške zbornice Kamnik so na svoji 1. seji dne 25. aprila 2018 izvolili novo vodstvo zbornice za mandatno obdobje 2018 – 2022.

Predsednik OOZ Kamnik je TOMAŽ SODNIK, ST Sodnik d.o.o. iz Komende, ki je bil izvoljen tudi za poslanca v Skupščino OZS.

Podpredsednika OOZ Kamnik pa sta:

KLEMEN AVGUŠTIN, Klemen Avguštin s.p., pečarstvo Avguštin iz Komende in

LIDIJA GRZINČIČ KRT, ROLI poslovne storitve d.o.o. iz Kamnika

Poslanci skupščine so potrdili tudi 9 članski upravni odbor in 3-članski nadzorni odbor. Člani upravnega odbora so poleg predsednika in obeh podpredsednikov še: Janez Jevnikar, Klemen Kremžar, Andrej Pestotnik, Gašper Petek, Dušan Podgoršek, Irma Vodlan in  mag. Barbara Jančar Rozman (po funkciji). Člani nadzornega odbora pa so: Zoran Štrajhar, Maja Aleksovska-Lesjak in Vincenc Bohinec.

Tomaž Sodnik je v svoji predstavitvi poudaril, da izhaja iz družinskega podjetja in že 20 let nadaljuje tradicijo svojih staršev. Po poklicu je stavbni klepar in se ukvarja z izvedbo streh: krovsko – kleparskimi in tesarskimi storitvami. Je tudi član upravnega odbora sekcije kleparjev in krovcev v Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije, kjer je bil kot član aktiven v skupščini sekcije že v preteklih dveh mandatih.

»V obrtno zbornico sem se vključil takoj, ko sem odprl dejavnost in ostal član, čeprav se je mnogo obrtnikov in podjetnikov ob prehodu na prostovoljno članstvo iz zbornice izčlanilo. Globoko sem prepričan, da mali obrtniki in podjetniki potrebujemo močno stanovsko organizacijo, ki se bori za naše interese. »Kako uspešna je naša zbornica, pa je odvisno od nas obrtnikov in podjetnikov«, je v svojem nagovoru skupščini, poudaril Sodnik.

Izpostavil je, da verjame v uspešno vodenje zbornice ob aktivnem sodelovanju vseh ostalih članov skupščine, k sodelovanju pa želi pritegniti tudi ostale člane zbornice. Zbornico želi tesneje povezati z akterji v lokalnem okolju in ji z različnimi, dosledno načrtovanimi in odmevnimi aktivnostmi, povrniti ugled, kar bo pripomoglo k ponovnemu dvigu članstva. Aktivnosti, na katerih želi za uresničevanje ciljev dati poudarek, je strnil takole:

  • Tesno sodelovanje z obrtno zbornico Slovenije
  • Nadaljevanje aktivnosti na področju informiranja, izobraževanja in svetovanja, ki so dobro utečena področja in se izvajajo v skladu z obrtnim zakonom. Posebno skrb bomo namenili razvoju dodatne ponudbe storitev, ki jih bomo fleksibilno prilagajali potrebam članov.
  • Organizirali bomo druženja in aktivnosti, da bomo dosegli večji odziv mlajših obrtnikov in podjetnikov in da se bodo člani med seboj bolje poznali in povezovali.
  • Spodbujal bom delovanje sekcij in se zavzemal za ustanovitev novih sekcij, kot je sekcija trgovcev, sekcija računovodskih servisov, sekcija ženskih podjetnic in podobno. S tem lahko pritegnemo v članstvo tudi nove člane.
  • Zavzemal se bom za spodbujanje strategije “Kupujmo lokalno”.
  • Zavzemal se bom za osebni pristop pri delu s člani, zato jim bom na razpolago za individualne razgovore. Iz tega bomo črpali ideje za usmeritve pri delu zbornice in pri ponudbi storitev.
  • Želim okrepiti sodelovanje z občinama.
  • Za večjo prepoznvnost zbornice v lokalnem okolju se bom zavzemal za sodelovanje s srednjo šolo, zavodom Cirius in osnovnimi šolami, kjer so naše aktivnosti lahko povezane s projekti, ki kažejo na našo družbeno odgovornost in hkrati pripomorejo k boljšemu poklicnemu usmerjanju otrok.

»Zavzemal se bom, da bo naša območna obrtna zbornica prepoznavna po vrednotah, kot so: pripadnost, povezovanje,  zadovoljstvo članov in prepoznavnost v lokalnem okolju«, je v svoji predstavitvi še izpostavil Sodnik.