Sklad je 15. 6. 2018 na svoji spletni strani in v Uradnem listu RS št. 41/2018 objavil dodatni javni razpis za sofinanciranje spodbud delodajalcem za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom po izobraževalnih programih za pridobitev izobrazbe v šolskih oziroma študijskih letih 2015/2016 in 2016/2017.<http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/razpis/n/dodatni-javni-razpis-za-sofinanciranje-spodbud-delodajalcem-za-izvajanje-prakticnega-usposabljanja/>

Predmet javnega razpisa je izvedba praktičnega usposabljanja z delom na ustrezno opremljenih učnih mestih za dijake v srednjem poklicnem izobraževanju, ki imajo sklenjene individualne ali kolektivne učne pogodbe, in študente višjih strokovnih šol, ki imajo sklenjene pogodbe o praktičnem izobraževanju in so se v šolskih oziroma študijskih letih 2015/2016 ali 2016/2017 izobraževali v zadnjem letniku.

Rok za oddajo vlog je 31. 07. 2018 do 23:59 ure.

Način oddaje vloge:

Soprijavitelja na javni razpisa sta tako ŠOLA kot DELODAJALEC, medtem ko vlogo, ki jo sestavljajo dokumenti iz točke 6. javnega razpisa (popolna vloga), v svojem in v delodajalčevem imenu odda samo ŠOLA, v kateri je dijak ali študent vpisan v zaključni letnik v šolskem oziroma študijskem letu 2015/2016 ali 2016/2017.

Za dodatne informacije se obrnite na šolo, ki jo je dijak obiskoval!