Novo vodstvo OOZ Kamnik je imelo v maju srečanje s predstavniki Cirius. Predstavili so vsebino projekta vključevanja mladostnikov s posebnimi potrebami v lokalno okolje. Projekt izhaja iz temeljne naravnanosti Evropske unije k vključevanju ljudi s posebnimi potrebami v družbena okolja, v katerih živijo. Projekt, ki traja že skoraj eno leto, se bo zaključil septembra 2022. Skoraj v celoti ga financira Evropski socialni sklad, delno pa Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Namen in cilj projekta je v lokalnih okoljih, v katerih živijo mladi s posebnimi potrebami, ustvarjati mreže deležnikov, ki povečujejo možnosti, da se mladi ne le šolajo in usposabljajo, temveč tudi aktivno vključujejo v socialno življenje in se zaposlujejo.

Po navedbah vodje projekta, dr. Dušana Rutarja, si predvsem želijo pritegniti k sodelovanju podjetnike oziroma delodajalce, saj si brez njihovega sodelovanja težko predstavljajo približevanje mladih s posebnimi potrebami trgu dela in njegovim zahtevam.

Svoje težave pri iskanju možnosti opravljanja prakse, dijaškega dela ali zaposlitve po zaključku izobraževanja, je opisala tudi dijakinja Almira Sertollaj, ki se izobražuje v zavodu Cirius za administratorko.

Želi si, tako kot njeni ostali sošolci, da bi v lokalnem okolju kjer se izobražujejo in bivajo, lahko našli tudi zaposlitev. Zato bodo dijaki pripravili nabor dejavnosti, ki jih med poletnimi počitnicami lahko opravijo v realnem delovnem okolju za delodajalce.

Vabljeni k razmisleku, če lahko dijakom s posebnimi potrebami omogočite spoznati delovno okolje!