Po predpisih Evropske unije je imela Slovenija možnost podaljšanja omejitve dostopa na trg dela za hrvaške državljane še za dodatni dve leti, vendar se za ta ukrep ni odločila. Čeprav je bil predlog za podaljšanje prehodnega obdobja predlagan s strani vlade marca letos, do tovrstne obravnave v državnem zboru ni prišlo. Zato je od meseca julija omogočen prost dostop hrvaškim državljanom na slovenski trg dela. Razlog so seveda razmere na slovenskem trgu dela in težave mnogih slovenskih podjetij v zvezi s pomanjkanjem ustreznega kadra. Glede na pomanjkanje ustreznega kadra v Slovenji bo tovrstna sprostitev administrativnih omejitev olajšala težave …

Več v podjetniških novicah – avgust 2018