Na eni strani nastaja dokumentacija, ki je povezana z znanjem podjetja ter njegovim udejstvovanjem na trgu. Sem spadajo različni zapisi, ideje, pravilniki in druga dokumentacija. Kako bodo v podjetju shranjevali to dokumentacijo, določijo z internim aktom, kjer zapišejo, na kakšnem nosilcu dokumente shranjujejo, ali se originali zavržejo ali ohranjajo, in kakšen je rok shranjevanja.

V podjetjih nastaja tudi dokumentacija, ki ima pomen za zgodovino, znanost ali kulturo in se izroči pristojnemu zgodovinskemu arhivu v skladu z določili …

Več v podjetniških novicah – avgust 2018