Loading Dogodki
  • This dogodek has passed.

Udeležba se priporoča predvsem nosilcem dejavnosti v gradbeništvu, z namenom seznanjanja z možnimi ukrepi glede zaščite pred prekomernim sončnim sevanjem pri izvajanju del na prostem.

Dogodek organizira Sekcija kleparjev krovcev pri OZS, skupaj z UKC. Udeleženci bodo prejeli potrdilo o udeležbi. Kotizacije ni!

Datum izvedbe: 13.6.2019 s pričetkom ob 9:45 uri.

Dogodek bo organiziran v prostorih UKC, Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa, Poljanski nasip 58, 1000 Ljubljana. Parkiranje je možno v en od dveh bližnjih parkirnih hiš (PH ŠENTPETER in PH MEKSIKO).

Program

10.00–10.10 Uvod v srečanje
10.10–11.00 Škodljivi učinki UV-sevanja in visokih temperatur na    zdravje Martin Kurent, dr. med.
11.00–11.20 Odmor
11.20–13.00 DELAVNICA: Priprava načrta promocije zdravja za varno delo na soncu
Tanja Urdih Lazar

Cilj delavnice

  • Predstaviti možnosti ukrepov za preprečevanje izpostavljenosti UV-sevanju in visokim temperaturam pri delu na prostem v poletnih mesecih
  • Oblika izvedbe usposabljanja: predavanja in delavnice po skupinah
  • Postavitev učilnice: otoki za tri do pet udeležencev (odvisno od števila prijavljenih)
  • Gradivo: knjižica za delodajalce, letaki za delavce, plakati delovni listi za delavnico

Prijavnica: TUKAJ