Loading Dogodki
  • This dogodek has passed.

Delodajalca Zakon o varnosti in zdravju pri delu obvezuje zagotoviti, da je v delovnem procesu v sleherni krajevno ločeni enoti in vsaki delovni izmeni prisoten vsaj en delavec, ki je usposobljen za izvajanje prve pomoči na delovnem mestu.

Delodajalec mora zato sprejeti posebne ukrepe z določitvijo števila delavcev – usposobljenih za nudenje prve pomoči ter zagotoviti tudi potrebni material in opremo za prvo pomoč (omarica z materialom in podatki).

Pri izvajanju del, kjer iz ocene tveganja izhaja večja nevarnost za nastanek nezgod, zakon delodajalcu nalaga, da zagotovi za nudenje prve pomoči usposobljeno osebo na vsakih 20 delavcev (na podlagi 7. alineje drugega odstavka 33. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu, Ur.list RS št. 43/2011 in Pravilnika o organizaciji, materialu in opremi za prvo pomoč na delovnem mestu).

Usposabljanje delavcev za prvo pomoč vsebuje zakonsko predpisano teoretično in praktično usposabljanje ter pisni izpit. Izvajalec je Rdeči križ Slovenije.

Udeleženci prejmejo uradno potrdilo o opravljenem tečaju prve pomoči in poravnanem plačilu. Veljavnost potrdila o opravljenem tečaju prve pomoči za zaposlene traja pet (5) let. Po preteku petih let so zaposleni svoje znanje dolžni obnoviti, s ponovnim opravljanjem tečaja.

Komu je usposabljanje namenjeno?

  • vsem delodajalcem
  • priporočamo tudi samozaposlenim
  • vsem, ki bi radi imeli ta znanja, saj nikoli ne vemo, kdaj lahko komu rešimo življenje

Za zaposlene delavce boste delodajalci lahko uveljavljali sofinanciranje od Zavoda za izobraževanje delavcev, v kolikor plačujete prispevek za izobraževanje za zaposlene delavce temu zavodu.

Prijavnica je dosegljiva na povezavi TUKAJ , kotizacija za člane OZS/njihove zaposlene znaša: 87,50 evrov (z DDV).