Loading Dogodki
 • This dogodek has passed.

Ali veste, da naloge varstva pri delu v podjetju lahko izvaja usposobljena odgovorna oseba delodajalca?

OOZ Kamnik je ena izmed organizacij, ki je dobila pooblastilo, da lahko izvaja predpisano usposabljanje odgovornih oseb pri delodajalcu. Katere naloge lahko opravlja vaša usposobljena odgovorna oseba si preberite na spletni strani, kjer se lahko tudi prijavite na usposabljanje.

Po opravljenem usposabljanju boste prejeli potrdilo, na podlagi katerega lahko sami kot delodajalci oziroma vaše odgovorne osebe opravljate naslednje naloge s področja varnosti pri delu:

 • izdelava strokovnih podlag za izjavo o varnosti;
 • pripravljanje in izvajanje usposabljanja delavcev za varno delo;
 • izdelava navodil za varno in zdravo delo;
 • svetovanje delodajalcu pri načrtovanju, izbiri, nakupu in vzdrževanju sredstev za delo;
 • svetovanje delodajalcu glede opreme delovnih mest in glede delovnega okolja;
 • usklajevanje ukrepov za preprečevanje psihosocialnih tveganj;
 • opravljanje notranjega nadzora nad izvajanjem ukrepov za varno delo;
 • spremljanje stanja v zvezi z nezgodami pri delu, odkrivanje vzrokov zanje in pripravljanje
  poročila za delodajalca s predlogi ukrepov.

»Usposabljanje odgovornih oseb za VPD«