Loading Dogodki
  • This dogodek has passed.

Kdaj ste nazadnje preverili teoretično in praktično usposobljenost vaših zaposlenih za varno delo na njihovih delovnih mestih?

Ste zaposlili novega delavca in zanj še niste zagotovili usposabljanja za varno delo?

Morda ste sklenili pogodbo za usposabljanje dijakov ali študentov ali izrabljate institut pomoči družinskega člana?

Datum izvedbe: 26.9.2019 in 21. 11. 2019 od 17.00 – 19.30 ure
Kje: OOZ Kamnik, Tomšičeva 11

Obdobnih tečajev se lahko udeležite na OOZ Kamnik – lahko pa preverjanje znanja izvedemo tudi v vašem podjetju!

Obnovitveni – obdobni tečaj za zaposlene v podjetju s področja varnosti in zdravja pri delu, požarne varnosti, kakor tudi obdobni zdravniški pregledi in tečaji prve pomoči, so opredeljeni v oceni tveganja podjetja, požarnem redu objekta in drugih internih aktih podjetja.

Delavci, ki delajo na delovnih mestih s povečano nevarnostjo poškodb pri delu ali zdravstvenih okvar, morajo opraviti preverjanje znanja za varno delo vsaki dve leti.

Delodajalec mora delavca usposobiti za varno opravljanje dela tudi pred razporeditvijo na drugo delo, pred uvajanjem nove tehnologije in novih sredstev za delo ter ob spremembi v delovnem procesu, ki lahko povzroči spremembo varnosti pri delu.

Delodajalec mora usposobiti tudi vse novo zaposlene delavce, ne glede na obliko zaposlitve: določen čas, študentsko delo, dijaško delo, posredovani delavec, družinski član…

V kolikor imate več zaposlenih, je možen dogovor za izvedbo teoretičnega dela usposabljanja tudi v vašem podjetju, hkrati s praktičnim delom usposabljanja na konkretnih delovnih mestih delavcev.

Predavateljica: mag. Katarina Železnik Logar, IVD Maribor
Prijavnica: 26. 9. 2019 TUKAJ
Prijavnica: 21. 11. 2019 TUKAJ