Loading Dogodki
  • This dogodek has passed.

Pred izdelavo računovodskega izkaza, davčnega obračuna in letnega poročila je potrebno izvesti notranje kontrole knjiženj poslovnih dogodkov ter uskladiti računovodske evidence in ekonomske kategorije z ustrezno davčno zakonodajo ter računovodskimi predpisi.
Na seminarju vas bomo opozorili na kaj morate biti pozorni pri izdelavi davčnega obračuna za leto 2018. Seznanili vas bomo z davčnimi novostmi, ki nas čakajo v letu 2019 na področju ZGD-1 in SRS 2016.

Prijavnica je dosegljiva na povezavi »TUKAJ« Kotizacija za člane OZS 55 €