Loading Dogodki
  • This dogodek has passed.

Dobra komunikacija v timu pozitivno vpliva na učinkovitost, zavzetost, fleksibilnost in zaupanje. A komunikacija je pogosto spregledana veščina, ki se je začnemo zavedati šele takrat, ko se že znajdemo sredi konfliktne situacije, ki bi jo z ustrezno komunikacijo lahko preprečili.

Na delavnici se boste seznanili s komunikacijskimi tehnikami, s katerimi bo vsakodnevna komunikacija – tako v živo kot »online« –  učinkovitejša; nesoglasja pa boste znali reševati, še preden prerastejo v resen konflikt.

 Vsebina delavnice

  • Kako ljudje zaznavamo svet in ljudi okoli sebe in kaj to pomeni za medsebojno komunikacijo
  • Kako sporočati, da bodo naša sporočila padla na plodna tla
  • Vloga poslušanja v komunikacijski enačbi
  • Komunikacijske tehnike za krepitev sodelovanja
  • Kako reševati konflikte na način, pri katerem ne boste rešili le problema, ampak tudi odnose
  • Tehnike za ohranitev mirnosti v konfliktu

O predavateljici

Brigita Tomas je s področja vodenja sprememb in inovativnosti v organizacijah magistrirala na York St. John University v Angliji. Znanje nadgrajuje na različnih izobraževanjih. Učinkovito uvajanje sprememb v podjetja izvaja po metodi PROSCI , pri tem pa učinkovito uporablja tudi znanja in veščine s področja NLP in mediacij.

Na področju vodenja in uvajanja sprememb sodeluje v podjetjih kot svetovalka, vodja projektov za vpeljavo sprememb in trenerka mehkih veščin. S široko paleto znanj in analitičnim pristopom vam pomaga reševati probleme in izzive, s katerimi se soočate v današnjem poslovnem okolju.

Dodatne informacije

Mag. Barbara Jančar Rozman, sekretarka OOZ Kamnik, tel. 01/8319-810, e-naslov: barbara.jancar@ozs.si