Loading Dogodki
  • This dogodek has passed.

Pogodba o zaposlitvi je pravni dokument, s katerim se delavec in delodajalec dogovorita o zaposlitvi in načinu sodelovanja. Da je pogodba sploh veljavna, mora v skladu z Zakonom o delovnih razmerjih vsebovati določene obvezne elemente. Seveda pa na vsebino pogodbe o zaposlitvi vplivajo tudi zavezujoče kolektivne pogodbe in interni akti delodajalca. Dobro pripravljena pogodba o zaposlitvi omogoča delodajalcu, da v primeru morebitnih kršitev pogodbe o zaposlitvi ali nastalih poslovnih razlogov, lahko brez večjih težav delavcu odpove pogodbo o zaposlitvi.
Na seminarju bo poudarek na pripravi različnih oblik pogodb o zaposlitvi, s posebnim poudarkom na pogodbi za določen čas (kjer računamo tudi dopust in regres) ter pogodbi s krajšim delovnim časom. Obravnavali bomo tudi področje zaposlovanja in odpuščanja, ter posebnosti, ki se nanašajo na varovane osebe, kot so invalidi in zaposleni na bolniškem staležu. Dotaknili se bomo tudi področja kršitev delovnih obveznosti v luči trenutnih covid ukrepov. Seveda bomo odgovorili tudi na vprašanja in dileme, s katerimi se srečujete v vašem podjetju.

Vsebina seminarja
Obvezne kadrovske evidence in predvidene spremembe
Posebnosti pogodb o zaposlitvi
• Pogodba o zaposlitvi za določen čas
• Pogodba o zaposlitvi s krajšim delovnim časom
Pasti zaposlovanja
Kako ukrepati, kadar pride do kršitev pogodbe o zaposlitvi v luči trenutnih ukrepov
Prenehanje pogodbe o zaposlitvi – vrste in postopek
• redna odpoved
• izredna odpoved
• varovane kategorije delavcev pred odpovedjo
Diskusija in odgovori na vprašanja udeležencev

Predavateljica
Nina Ličar, univ. dipl. pravnica, zaposlena pri Združenju delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije, z dolgoletnimi izkušnjami pri zastopanju delodajalcev v sodnih sporih na področju delovnega prava, prava socialne varnosti in civilnega prava.