Skupščina OZS je v začetku letošnjega leta sprejela sklep o višini članarine za leto 2019.

Od 1.1.2019 dalje znaša mesečna članarina: za DUO – 10,00 EUR, za samozaposlene – 20,00 EUR in člane, ki zaposlujejo delavce -30,00 EUR.

S sklepom Skupščine OZS se ohranja možnost koriščenja popusta v višini enomesečne članarine, v kolikor članarino za leto 2019 poravnate najkasneje do 28. 2. 2019. Do tega datuma nakažete znesek 11 mesečnih članarin, pri tem pa  uporabite sklic iz računa za januar 2019.

Vsi, ki boste poravnali letno članarino do predvidenega roka, knjižite prejeti račun za članarino za januar. Za članarino za obdobje od februarja do decembra 2019 pa boste dobili dodatno listino (bremepis), ki ga tudi poknjižite.